נורית קוראת מספריה

"היה היה ופטריה": 


"אוצר יקר":


"המדינה שלי" –
מתוך "נורית לכל השנה":