נורית קוראת מספריה

 

"היה היה ופטריה": 

 

 

"אוצר יקר":

 

 

"המדינה שלי" –  
מתוך "נורית לכל השנה":