בקורות

להלן רשימת הספרים שעליהם נכתבה בקורת בהזדמנויות שונות על ידי מבקרים שונים.

חיים של נייריעל מדיני , יעל מדיני (המשך) ,     עדינה בראל, עדינה בראל (המשך),  
                       משה גרנות,     ומספר מבקרים נוספים
נוצת בית החלומותדבורה גילולה ורחל חנוך
סוסון גבנונוןמשה זינגר, משה זינגר (המשך)
נורית לכל השנהעופרה לקס
דבליו עזאזליחיעם פדן
סברה קדברהיעל דר